Servicii

Contabilitate

consultanță financiară

contabilitate financiară

contabilitate de gestiune

certificare bilanț

asistență la control

depunere declarații (privind obligațiile la Fondul pentru mediu, statistică, Intrastat)

Salarizare

– servicii de administrare a personalului

– completarea și transmiterea Registrului de evidență a salariaților

– calculul salariilor și reflectarea acestora în mod corect în documente

– consultanță în domeniul resurselor umane

Consultanță fiscală

– asistență și servicii profesionale în domeniul fiscal;

– servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale;

– certificarea declarațiilor fiscale, în condițiile legii;

– asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală;

– asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;

– asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;

– sfera de aplicare, calcul, termene de plată, modalitatea de stingere a creanțelor fiscale;

– obținerea unor facilități fiscale, conform cadrului legal în vigoare, raportat la situația financiară a clientului: scutiri/înlesniri eșalonări la plată a obligațiilor fiscale;

– solicitarea și obținerea de la organul fiscal/vamal a unor acte administrative (soluții fiscale individuale anticipate/SFIA, acorduri de preț în avans/APA etc.), certificări (operator economic autorizat/AEO, AEO pentru simplificări vamale/pentru securitate și siguranță etc.);

– contribuabili nerezidenți: impozite legal datorate pentru veniturile obținute din România, înregistrare în scopuri de TVA, recuperare TVA etc.);

– persoane fizice autorizate/PFA: reglări fișe/operare compensări, recomandări pentru valorificarea oportunităților conferite de cadrul legislativ favorabil;

Servicii integrate
– juridice
– SSM
– expertize contabile