Calendarul obligațiilor fiscale

A mai rămas puțin până la sfârșitul anului, perioadă în care o parte din agenții economicii au de îndeplinit obligații precum:

  • achitarea unor taxe și impozite

– organizatorii de jocuri de noroc trebuie să achite taxa pentru licența de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2019;

– organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine trebuie să achite taxa anuală pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor;

– organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line trebuie să efectueze plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc;

– plătitorii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, salarii și asimilate salariilor, premii și jocuri de noroc, alte surse sau obținute de nerezidenți, trebuie să achite impozitul reținut la sursă pentru luna precedentă;

– titularii licențelor/permiselor pentru activitatea de prospecțiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale trebuie să efectueze plata taxei pentru activitatea de prospecțiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale.

  • depunerea unor declarații fiscale

– declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100;

– declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112;

– declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, obținute de persoanele fizice care desfășoară activitate în România, pentru luna precedentă – Formularul 224;

– decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300;

– declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES;

– notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097;

– declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (lună, trimestru etc.) – Formularul 394;

De asemenea, beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații) care doresc restituirea accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal trebuie să depună în acest sens o cerere.

Detalii privind calendarul obligațiilor fiscale, categoriile de contribuabili în sarcina cărora se răsfrâng acestea și baza legală sunt disponibile aici.

Aveți dificultăți? Echipa SINDACO FINANCIAL vă poate ajuta cu servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale.

Postat 22.12.2020